Rejestracja on-line

Informujemy, że rejestracja on-line jest niedostępna w poradniach:
- ortopedycznej dla pacjentów Medicover;
- neurologicznej dla pacjentów Medicover i Luxmed;
- psychiatrycznej dla pacjentów PZU, Compensa i Luxmed.

Rejestracja telefoniczna

Tel. 782 222 200 lub 885 511 505

w godzinach między 9:00 a 18:00 w dni powszednie.