Neurolog
Neurolog

 

Lek. med. Anna Jazienicka Specjalista Neurolog

Praca w zawodzie lekarza od 20 lat, II stopień z neurologii od 2001 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w oddziale szpitalnym i opiece ambulatoryjnej.Odbyte szkolenia w zakresie wykonywania i oceny badań EMG i EEG.
Leczenie pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego: bóle głowy (migrena), padaczka, choroba Parkinsona i choroby układu pozapiramidowego, stwardnienie rozsiane (SM), choroby nerwów obwodowych i mięśnii nne schorzenia neurologiczne.

  • Text Hover